fbpx

Co je věcné břemeno?

Co si představit pod věcným břemenem? Věcné břemeno někoho opravňuje k využívání cizí věci. Vlastník této věci je povinen věcné břemeno ctít, respektovat a dodržovat, i přesto, že by jej mělo omezovat. V případě, že je potřeba věc opravit, zrekonstruovat či spravovat, je povinnost na obou stranách, jak vlastníka, tak osoby oprávněné k využívání cizí věci.

Věcné břemeno může vzniknout písemně, na základě závěti, schválením dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona anebo vydržením.

Věcné břemeno nemusí vzniknout pouze na základě vlastníka, ale může jej konstatovat například soud.

Věcná břemena Vám sdělí na katastru nemovitostí.

Věcné břemeno lze zrušit na základě písemné smlouvy, rozhodnutí příslušného orgánu či zákona. Zánik věcného břemena může také nastat v případě, že již nemůže sloužit potřebě oprávněné osoby.

Příklad věcného břemene při koupi nemovitosti

Franta kupuje dům, který je napojený na kopanou studnu, jež se nachází na sousedově pozemku. Prodávající Frantovi sděluje, že součástí prodeje je i věcné břemeno, které nového majitele bude opravňovat k využívání této studny. Franta tak bude moci vstoupit bez souhlasu majitele na sousedův pozemek. Soused tedy novému majiteli nemůže bránit v přístupu k této studni a ani ji bez jeho souhlasu jakkoliv přestavovat apod.

Příklad věcného břemene při převodu majetku

Představte si, že se paní Klára, které je již 67 let, rozhodla přepsat na dceru Kristýnu svůj byt, aby to nemusela řešit později. Nicméně ví, že se svou dcerou ne vždy dobře vychází a ráda by v bytě i nadále bydlela. Proto využije věcného práva a při přepisu nemovitosti sepíše věcné břemeno k zajištění dožití v této nemovitosti. Byt je ve vlastnictví Kristýny, ale neumožňuje jí její matku vystěhovat, vzhledem k tomu, že existuje věcné břemeno, které zavazuje vlastníka k plnění požadavků tohoto břemene. Po smrti paní Kláry již Kristýna může tento byt prodat, jelikož věcné břemeno zaniklo se smrtí její matky.

Sdílej tento článek

Share on facebook
Share on twitter

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby vyhovovaly vašim představám. Více informací o cookies