fbpx
Co je akontace

Co je bytové družstvo

Bytové družstvo si lze představit jako nějakou společnost či firmu, která vlastní jednotlivé nemovitosti. Jedná se tedy o právnickou osobu. Družstvo má na starost správu těchto nemovitostí, služby a své členy.

Členové družstva získávají podíl v této „firmě“, jejich podílem je bytová jednotka neboli družstevní byt. S tímto podílem mohou libovolně nakládat a převádět jej na další členy družstva.

Družstvo se svými členy uzavírá smlouvu o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou. Má právo na stanovení výše nájemného. A má povinnost hradit náklady za opravy či rekonstrukce vlastněných nemovitostí.

Příklad, kdy se s bytovým družstvem setkáte

Pan Evžen je členem bytového družstva ve velkém městě a chce prodat svůj družstevní byt. Jeho zájemce chce tento byt přepsat na sebe. Oba tedy musí navštívit správu bytového družstva. Zájemce skládá vstupní poplatek, aby se mohl stát členem družstva. A pan Evžen přepisuje svůj podíl na zájemce tohoto družstevního bytu. Nový majitel si koupil podíl v tomto bytovém družstvu na určitou bytovou jednotku neboli družstevní byt. Nový podílník, jinými slovy nájemník, musí respektovat pravidla tohoto družstva. Například v případě, že bude chtít družstevní byt rekonstruovat musí požádat o souhlas bytové družstvo. Nemusí se však starat o nemovitost a další agendu.

Sdílej tento článek

Share on facebook
Share on twitter

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby vyhovovaly vašim představám. Více informací o cookies